Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo tiếng Đức

 KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC TẠI NGOẠI NGỮ VIET – EDU

Liên hệ: Ms Nguyệt - 0967 8686 24 - 1800 0077 (Tổng đài miễn phí cuộc gọi)

     

 

KHÓA HỌC

 

TRÌNH ĐỘ

 

THỜI LƯỢNG

 

HỌC PHÍ

GIÁO TRÌNH

Chuẩn viện GOETH

 

Khóa học tiêu chuẩn

( Một nửa khóa học cấp tốc)

Tuần 3 buổi

1 buổi = 2 giờ

A1.1

24 buổi

3.500.000Đ

Bài 1 – Bài 6

A1.2

24 buổi

3.500.000Đ

Bài 7 – Bài 12

A2.1

24 buổi

3.800.000Đ

Bài 1 – Bài 6

A2.2

24 buổi

3.800.000Đ

Bài 7 – Bài 12

B1.1

24 buổi

4.000.000Đ

Bài 1 – Bài 6

B1.2

24 buổi

4.500.000Đ

Bài 7 – Bài 12

B2.1

24 buổi

4.500.000Đ

Bài 1 – Bài 6

B2.2

24 buổi

5.000.000Đ

Bài 7 – Bài 12

Ghi chú: A1 = A1.1 + A1.2; A2 = A2.1 + A2.2; B1 = B1.1 + B1.2; B2 = B2.1 + B2.2,  Ca học lớp tiêu chuẩn : Tối 2-4-6 hoặc 3-5-CN

 

Khóa học cấp tốc

Tuần 5 buổi

1 buổi = 3 giờ

A1

40 buổi

7.000.000Đ

Bài 1 – Bài 12

A2 + luyện thi Chứng chỉ A2

40 buổi

8.500.000Đ

Bài 1 – Bài 12

B1 + luyện thi Chứng chỉ B1

40 buổi

9.000.000Đ

Bài 1 – Bài 12

B2 + luyện thi Chứng chỉ B2

40 buổi

9.000.000Đ

Bài 1 – Bài 12

Ghi chú: - Các khóa học cấp tốc học liên tục từ T2 – T6 ( 2 tháng xong 1 cấp độ )

- Học viên có thể đạt trình độ B1 sau 6 tháng và B2 sau 8 tháng: - Ca học lớp cấp tốc: Sáng từ 8h – 11h hoặc chiều từ 14h – 17h ( Từ T2 – T6 )

 

Lớp học đặc biệt

Tuần 2 buổi

1 buổi = 3 giờ

A1.1

20 buổi

4.000.000Đ

Bài 1 – Bài 6

A1.2

20 buổi

4.000.000Đ

Bài 7 – Bài 12

A2.1

20 buổi

4.500.000Đ

Bài 1 – Bài 6

A2.2

20 buổi

4.500.000Đ

Bài 7 – Bài 12

B1.1

20 buổi

5.000.000Đ

Bài 1 – Bài 6

B1.2

20 buổi

5.000.000Đ

Bài 7 – Bài 12

B2.1

20 buổi

5.500.000Đ

Bài 1 – Bài 6

B2.2

20 buổi

5.500.000Đ

Bài 7 – Bài 12