Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo tiếng Nga - tiếng Pháp

 KHÓA HỌC TIẾNG NGA+TIẾNG PHÁP  TẠI  VIET – EDU

Liên hệ: Ms Nguyệt - 0967 8686 24 - 1800 0077 (Tổng đài miễn phí cuộc gọi)

STT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG HỌC

GIÁO TRÌNH

1

Nga A1.1

24 buổi

2.500.000

Dành cho học viên học từ đầu

Học theo các chủ đề, tài liệu do giảng viên biên soạn

2

Nga A1.2

24 buổi

3.000.000

Học viên đã học qua Nga A1.1

Học theo các chủ đề, tài liệu do giảng viên biên soạn

3

Nga A2.1

24 buổi

3.500.000

Học viên đã học qua Nga A1

Học theo các chủ đề, tài liệu do giảng viên biên soạn

4

Nga A2.2

24 buổi

4.000.000

Học viên đã học qua Nga A2.1

Học theo các chủ đề, tài liệu do giảng viên biên soạn

5

Pháp A1.1

24 buổi

2.500.000

Dành cho học viên học từ đầu

Lenovo Taxi và tài liệu do giảng viên biên soạn

6

Pháp A1.2

24 buổi

3.000.000

Học viên đã học qua Pháp A1.1

Lenovo Taxi và tài liệu do giảng viên biên soạn

7

Pháp A2.1

24 buổi

3.500.000

Học viên đã học qua Pháp A1

Lenovo Taxi và tài liệu do giảng viên biên soạn

8

Pháp A2.2

24 buổi

4.000.000

Học viên đã học qua Pháp A2.1

Lenovo Taxi và tài liệu do giảng viên biên soạn

9

Tiếng Nga cho HS - SV

24 buổi

2.500.000

Dành cho học viên học từ đầu

Học theo các chủ đề, tài liệu do giảng viên biên soạn

10

Tiếng Nga cho người

 đi làm, định cư tại Nga

24 buổi

3.000.000

Dành cho học viên đi làm, định cư tại Nga.

Học theo các chủ đề, tài liệu do giảng viên biên soạn

11

Tiếng Pháp cho HS - SV

24 buổi

2.500.000

Dành cho học viên học từ đầu

Học theo các chủ đề, tài liệu do giảng viên biên soạn

12

Tiếng Pháp cho người

đi làm, định cư tại Pháp

24 buổi

3.000.000

Dành cho học viên đi làm, định cư tại Pháp.

Học theo các chủ đề, tài liệu do giảng viên biên soạn